Thông tin văn bản
Văn bản số 3841/VP-TTHCC ngày 03/06/2020 sao gửi văn bản 2015/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
Số ký hiệu: 3841/VP-TTHCC Ngày ban hành: 03/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản 2015/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200603142235.rar