Thông tin văn bản
Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 05/03/2019 Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Số ký hiệu: 75/BC-UBND Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 75.bc.PDF