Thông tin văn bản
Văn bản số 1006/VP-NC ngày 18/02/2022 sao gửi văn bản (Quyết định số 256/QĐ-BNG)
Số ký hiệu: 1006/VP-NC Ngày ban hành: 18/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản (Quyết định số 256/QĐ-BNG)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220218142400.zip