Thông tin văn bản
Văn bản số 4014/VP-TTHCC ngày 09/06/2020 Sao gửi văn bản: Báo cáo số 39/BC-BTTTT báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4014/VP-TTHCC Ngày ban hành: 09/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Báo cáo số 39/BC-BTTTT báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200609164753.zip