Thông tin văn bản
Văn bản số 101/VP-KGVX ngày 05/01/2022 sao gửi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP
Số ký hiệu: 101/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220107143031.zip