Thông tin văn bản
Văn bản số 7395/VP-KT ngày 18/08/2023 Sao gửi Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 7395/VP-KT Ngày ban hành: 18/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230823145928.zip