Thông tin văn bản
Văn bản số 8868/VP-KT ngày 17/11/2022 sao gửi Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày11/11/2022 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 8868/VP-KT Ngày ban hành: 17/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày11/11/2022 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221124140318.zip