Thông tin văn bản
Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 23/02/2021 Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 47/BC-UBND Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 47 bc.signed.pdf