Thông tin văn bản
Văn bản số 3745/VP-KT ngày 26/05/2022 Về việc: sao gửi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 3745/VP-KT Ngày ban hành: 26/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220531141943.zip