Thông tin văn bản
Báo cáo số 454/BC-UBND ngày 09/12/2019 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019
Số ký hiệu: 454/BC-UBND Ngày ban hành: 09/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 454.bc.signed.pdf