Thông tin văn bản
Công văn số 4904/VP-KTTC ngày 14/08/2019 Sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước CHND Trung Hoa
Số ký hiệu: 4904/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước CHND Trung Hoa
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4904VP-KTTC.rar