Thông tin văn bản
Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 239/KH-UBND Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 239 ub.signed.pdf