Thông tin văn bản
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2015

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Số ký hiệu: 02/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 02QDUBND2015.doc