Thông tin văn bản
Văn bản số 5819/VP-KTTC ngày 07/12/2017

Về việc : triển khai Thông tư số 98/2017/TT-BTC

Số ký hiệu: 5819/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : triển khai Thông tư số 98/2017/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5819VPKTTC2017.rar