Thông tin văn bản
Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Số ký hiệu: 45/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/12/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 452016QDUBND2016.docx