Thông tin văn bản
Công văn số 1179/UBND-VHXH ngày 10/06/2019 Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
Số ký hiệu: 1179/UBND-VHXH Ngày ban hành: 10/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1179.ub.signed.pdf