Thông tin văn bản
Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu: 17/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 38-NQ-HDND - BAU BS UVUB - TRINH NGOC PHUONG, NGUYEN TAN DUC - KH14.pdf