Thông tin văn bản
Văn bản số 3411/VP-TH ngày 10/08/2016

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP,  Nghị định số 95/2016/NĐ-CP và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu: 3411/VP-TH Ngày ban hành: 10/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP,  Nghị định số 95/2016/NĐ-CP và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3411VPTH2016.rar