Thông tin văn bản
Văn bản số 1480/VP-VHXH ngày 19/03/2019 (CKS) Sao gửi QĐ số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế
Số ký hiệu: 1480/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi QĐ số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1480.rar