Thông tin văn bản
Văn bản số 6979/VP-KT ngày 07/08/2023 sao gửi Thông báo số 289/TB-VPCP
Số ký hiệu: 6979/VP-KT Ngày ban hành: 07/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 289/TB-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230808074252.zip