Thông tin văn bản
Công văn số 1140/UBND-VHXH ngày 04/06/2019 cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Hệ thống thông tinbáo cáo Chính phủ
Số ký hiệu: 1140/UBND-VHXH Ngày ban hành: 04/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Hệ thống thông tinbáo cáo Chính phủ
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1140.PDF