Thông tin văn bản
Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 22/11/2019 Báo cáo đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động giám định Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 422/BC-UBND Ngày ban hành: 22/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động giám định Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 422.bc.signed.pdf