Thông tin văn bản
Văn bản số 2570/UBND-KTTC ngày 19/10/2018 Kinh phí mua sắm trang bị thiết bị, xây dựng trung tâm giám sát điều hành của tỉnh (giai đoạn 1)
Số ký hiệu: 2570/UBND-KTTC Ngày ban hành: 19/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Kinh phí mua sắm trang bị thiết bị, xây dựng trung tâm giám sát điều hành của tỉnh (giai đoạn 1)
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2570.ub.PDF