Thông tin văn bản
Công văn số 1964/VP-NC ngày 09/04/2019 sao gửi Công văn số 130/CP-NC ngày 05/4/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1964/VP-NC Ngày ban hành: 09/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Công văn số 130/CP-NC ngày 05/4/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1964VP-NC.rar