Thông tin văn bản
Văn bản số 4552/VP-KT ngày 24/06/2022 Sao gửi Quyết địnhsố 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4552/VP-KT Ngày ban hành: 24/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết địnhsố 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220627153654.zip