Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1936/KH-UBND ngày 09/09/2019 KẾ HOẠCH Về việc xây dựng các hạng mục công trình theo Quy hoạch xây dựng được duyệt và mục tiêu phát triển kinh tế cửa khẩu Phước Tân
Số ký hiệu: 1936/KH-UBND Ngày ban hành: 09/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Về việc xây dựng các hạng mục công trình theo Quy hoạch xây dựng được duyệt và mục tiêu phát triển kinh tế cửa khẩu Phước Tân
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1936.ub.signed.pdf