Thông tin văn bản
Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Số ký hiệu: 2545/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/12/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_2545.doc