Thông tin văn bản
Công văn số 1499/UBND-VHXH ngày 16/07/2019 Thực hiện Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019
Số ký hiệu: 1499/UBND-VHXH Ngày ban hành: 16/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1499.ub.signed.pdf