Thông tin văn bản
Công văn số 2070/UBND-TTHCC ngày 23/09/2019 Khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 2070/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 23/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2070.ub.signed.pdf