Thông tin văn bản
Văn bản số 8237/VP-VHXH ngày 05/11/2020 Sao gửi văn bản: Nghị quyết số 121/2020/QH14
Số ký hiệu: 8237/VP-VHXH Ngày ban hành: 05/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Nghị quyết số 121/2020/QH14
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201109083857.zip