Thông tin văn bản
Văn bản số 1532/VP-KT ngày 10/03/2021 Sao gửi 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1532/VP-KT Ngày ban hành: 10/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210311071820.zip