Thông tin văn bản
Văn bản số 5026/VP-TKTH ngày 20/08/2019 Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019)
Số ký hiệu: 5026/VP-TKTH Ngày ban hành: 20/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5026VP-TKTH.rar