Thông tin văn bản
Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 01/02/2021 Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Số ký hiệu: 23/BC-UBND Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 23 bc.signed.pdf