Thông tin văn bản
Văn bản số 3852/VP-KT ngày 30/05/2022 sao gửi Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3852/VP-KT Ngày ban hành: 30/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220531135825.zip