Thông tin văn bản
Văn bản số 500/VP-KGVX ngày 19/01/2021 sao gửi Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Số ký hiệu: 500/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122141503.zip