Thông tin văn bản
Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Về việc Ban hành "" Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến 2030 

Số ký hiệu: 59/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành "" Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến 2030 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 5920132013.doc