Thông tin văn bản
Văn bản số 3103/VP-VX ngày 25/07/2016

Về việc : Sao gửi văn bản Thông tư số 08.2016.TT-BLĐTBXH

Số ký hiệu: 3103/VP-VX Ngày ban hành: 25/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi văn bản Thông tư số 08.2016.TT-BLĐTBXH

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3103VPVX2016.rar