Thông tin văn bản
Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 11/05/2017

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020 phê duyệt kèm theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015

Số ký hiệu: 1061/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/05/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020 phê duyệt kèm theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1061QDUBND2017.pdf