Thông tin văn bản
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/04/2019 Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2019
Số ký hiệu: 05/CT-UBND Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 05.CT.PDF