Thông tin văn bản
Văn bản số 4614/VP-KGVX ngày 24/08/2018 Về việc : sao gửi văn bản: Quyết định số 106-QĐ/TWĐTN
Số ký hiệu: 4614/VP-KGVX Ngày ban hành: 24/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi văn bản: Quyết định số 106-QĐ/TWĐTN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4614.rar