Thông tin văn bản
Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
Số ký hiệu: 134/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2023
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2023 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 134-NQ-HDND- KE HOACH TO CHUC KY HOP THUONG LE 2024.pdf