Thông tin văn bản
Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

Số ký hiệu: 43/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 432017NQHDND2017.pdf