Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 05/07/2010

Về việc Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2009 được chuyển sang năm 2010

Số ký hiệu: 07/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 05/07/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Hòa Thành Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2009 được chuyển sang năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 07-2010-NQ-HDND-HT.doc