Thông tin văn bản
Văn bản số 8679/VP-KT ngày 11/11/2022 Sao gửi Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 8679/VP-KT Ngày ban hành: 11/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221125142342.zip