Thông tin văn bản
Văn bản số 210/VP-NCPC ngày 10/01/2020 sao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTP ngày 06/01/2020 của Bộ Tư pháp.
Số ký hiệu: 210/VP-NCPC Ngày ban hành: 10/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTP ngày 06/01/2020 của Bộ Tư pháp.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200115093219.zip