Thông tin văn bản
Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 18/04/2013

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 17/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/04/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 172013QDUBND2013.doc