Thông tin văn bản
Văn bản số 5144/VP-KSTT ngày 30/10/2017

Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh

Số ký hiệu: 5144/VP-KSTT Ngày ban hành: 30/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5144VPKSTT2017.rar