Thông tin văn bản
Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

Số ký hiệu: 22/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 222014NQHDND2014.doc