Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 04/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/02/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 042013QDUBND2013.doc