Thông tin văn bản
Văn bản số 8624/VP-TTHCC ngày 17/11/2020 Sao gửi văn bản: Văn bản số 11460/BGTVT-ĐTCT về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
Số ký hiệu: 8624/VP-TTHCC Ngày ban hành: 17/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Văn bản số 11460/BGTVT-ĐTCT về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201124164103.zip